Styret

Styret  2021


Leder: Arne Hansen

telefon: 454 25 793

arne@kragerosjomann.no

Styremedlem: Jan Petter Bredsdorff

telefon: 909 15 634

jpb@kragerosjomann.no

Nestleder: Tom Kremer

telefon: 988 10 225

tomk@kragerosjomann.no


Styremedlem: Torgeir Olsen

telefon: 404 10 538

torgeir@kragerosjomann.no

    andre henvendelser


Post@kragerosjomann.no

Kasserer: Tom Axelsen

telefon: 975 89 124

tom@kragerosjomann.no

varamedlem: Per Rosland

telefon: 971 15 829

per@kragerosjomann.no